תיירות אקולוגית

תיירות אקולוגית
בשנה החולפת נספרו ברחבי העולם קרוב למיליארד תיירים, ומתוכם הולך וגדל פלח השוק הקרוי "תיירים אקולוגיים". בהרצאה זו נבחן את החיבור בין המושגים 'אקולוגיה' ו'תיירות', שלכאורה רחוקים מאוד זה מזה, וננסה להגדיר מה הופך מיזם ל'ירוק'. תוך כדי מסע דילוגים בין יעדים שונים ברחבי העולם, נכיר דוגמאות רבות למיזמים של תיירות אקולוגית ונבין איך הם עובדים ולמה באמת הם תורמים. נבחן את הקונפליקט בין האדם וסביבתו וגם הצעות יעילות להתמודדות עימו דרך קוסטה ריקה, הנחשבת ממעוזי התיירות האקולוגית העולמית.