אחד ממקדשי הצלב בעיר המאיה העתיקה פלנקה, צ'יאפס, מקסיקו