בחמש קם צייד
על ציידים - לקטים במאה ה- 21
זהו סיפורם של אחרוני האנשים בעולם שעדיין חיים כציידים לקטים, בסמוך לאגם אייסי בטנזניה. 
בהרצאה אקדים ואספר על המהפכה החקלאית, שבעקבותיה נטשו כמעט כל תושבי העולם את אורח חייהם כציידים ולקטים, והחלו להתקיים מחקלאות, על כל המשמעויות הנובעות מכך.
מהו תפקידו של הגבר בחברה כזאת, ומה עושות הנשים?
איך מתקיימים באורח חיים כזה במאה ה- 21 ומה צופן בחובו העתיד?
נצא ביחד עם הציידים ונלווה אותם באשר יצודו... נרקוד, נשיר וננסה להציץ לעולמה של קבוצה קטנה וייחודית זו - בני שבט ההדזבה.