הסיגר, השוקולד ורוח הקודש
גילוי אמריקה והשפעתו על חיי היום-יום בכל רחבי העולם. סחר החליפין בין אירופה והיבשת החדשה כלל אינספור חידושים שבינהם פירות וירקות, תבלינים, חומרי גלם, תרופות, כלי נשק, מחלות ודתות.
הרצאה זו עוסקת באחד הגילויים החשובים ביותר בעידן התגליות – מסעו הנועז של כריסטופר קולומבוס אל עבר הודו. במהלך מסע זה גילה קולומבוס את "איי הודו המערבית", ולמעשה הביא לשינוי שאי אפשר להפריז בחשיבותו על העולם כולו. הנחיתה ב"עולם החדש" (לימים יבין וספוצ'י שזו יבשת חדשה שתקרא על שמו) הביאה למפגש תרבויות מרתק, שהיו לו משמעויות מרחיקות לכת על תושבי אירופה, אמריקה והעולם כולו בתחומים רבים כגון מיני מזונות ותבלינים, חומרי גלם, כלי נגינה, סגנונות בניה, מחלות, דת ושליטה ועוד. בהרצאה אביא דוגמאות רבות לסחר החליפין שהחל באותם ימים, ושינה דברים רבים בחיי היום יום בעולם באותה תקופה. דרך הפירות התבלינים והמחלות שעברו מצד אחד של העולם אל עבר צידו השני, נלמד על התרבויות העתיקות והישגיהן, לעומת אירופה של ימי הביניים. תוך כדי סיפור היסטורי מרתק, שכוכביו הם דמויות כמו ברתולומיאו דיאז, ואסקו דה גמה, קולומבוס, וספוצ'י ואחרים, נסדרם בסדר הכרונולוגי הנכון ונבין מהו הישגו של כל אחד.