זה לא באלפים השוויצרים, זה בטורקיה
מעבר הרים (פאס) ברכס הפונטוס