זה לא בפיליפינים, זה בטורקיה
שדות אורז מוצפים לאורך נהר הצו'רו