חטופים - שלטון הגנרלים בארגנטינה
על מאורעות "המלחמה המלוכלכת" בארגנטינה וסיפורם של הנעדרים מאז ועד היום
שלושה גנרלים תפשו את השלטון בארגנטינה בראשית 1976, והשליטו משטר דיקטטורי שמטרתו המוצהרת היתה להילחם בכל מי שהואשם ב"חתרנות כנגד השלטונות". אלפי אנשים נחטפו לאור יום ובמרכז הרחוב, וגורלם לא נודע עד היום. ההרצאה סוקרת את הרקע לעליית הגנרלים לשלטון, את מאורעות התקופה, הידועה בשם "המלחמה המלוכלכת", לרבות מלחמת פוקלנד, שהביאה בסופו של דבר לסיום השלטון הצבאי, את המשפטים כנגד הבכירים שלקחו חלק בתקופה אפילה זו, וגם את סיפורו של חוליו לופז, שהיה עד מרכזי במשפט שנערך בשנת 2006 לגנרל וידלה, אחד מראשי החונטה, ונעלם ערב עדותו באורח מסתורי. ארגונים שונים, והבולט שבהם הוא "האימהות של כיכר מאי" מנסים עד היום לדלות פרטים באשר לגורל הנעדרים, וגם על כך בהרצאה זו, העוסקת בתקופה הקשה והסוערת בתולדות ארגנטינה המודרנית.