אבני דרך בתולדות שמירת הטבע בעולם
האישים, האירועים והארגונים שהביאו לתודעה הבין לאומית את שמירת הטבע. איפה הוקם הפארק הלאומי הראשון בעולם? מדוע נכחד עוף הדודו? האם למדנו מאסונות סביבתיים?
בהרצאה זו אני מביא סקירה מקיפה וממצה של נקודות הציון המשמעותיות ביותר בתחום שמירת הטבע בעולם. מתי נזכר לראשונה המושג פארק לאומי ואיפה הוקם הפארק הלאומי הראשון? איך התקדמה הכרזת שטחים כפארקים לאומיים במדינות שונות בעולם? תוך דבריי, אביא דוגמאות לספרות החשובה בתחום, לאסונות סביבתיים שגרמו לשינוי הלך המחשבה והחקיקה בתחומים שונים וכן לאנשים שונים, מוכרים ופחות מוכרים, שפעלו ופועלים להגברת המודעות לשמירת הטבע בעולם.