אורחים לא קרואים
על מינים פולשים למערכות אקולוגיות בארץ ובעולם. הפלישה הביולוגית משפיעה על האיזון הטבעי העדין, על הכחדת בעלי חיים וגם... על כיסו של האזרח הקטן.
רבים בישראל מכירים זה מכבר את הדררה, תוכי ירוק ויפה, שהפך תושב קבע באיזורים רבים בישראל. מעטים יודעים כי בנוסף אליו, חיים היום בישראל עוד עשרות מיני ציפורים ומאות מינים של בעלי חיים וצמיחם אחרים, המוגדרים כולם "מינים פולשים". הנזק שגורמים מינים אלה הוא עצום, ומרבית האנשים יופתעו לשמוע כי מעבר להשפעה האקולוגית ההרסנית, הגוררת שינויים במארג המזון כולו, הנזק מגיע גם לכיסנו הפרטי!! בהרצאה אביא דוגמאות רבות למקרים מפורסמים בעולם הרחב, ואח"כ אתמקד במקרים המוכרים בישראל. נבין יחד איך עושה מין פולש את דרכו לטבע, ונגלה כי לעתים קרובות זה קורה ללא כוונת זדון, אך פוטנציאל הנזק עצום. למעשה, מוגדרת תופעה ביולוגית זו כיום כגורם שני בחשיבותו להכחדת בעלי חיים בעולמנו. בסיום אציג תמונות של בעלי חיים וצמחים שכולנו מכירים, ובטוחים שהם תושבי ישראל מאז ומעולם. ביחד נגלה שאינם שייכים לאיזורנו, ואינם רצויים בבית ספרנו!!