הכפר הגלובלי ואני
הביטוי "הכפר הגלובלי" מוכר לכולם, אך דומה כי מעטים הפנימו את משמעותו ההרסנית על משאביו של כדור הארץ. בהרצאה זו אדבר על מגוון המינים בעולם, ואביא דוגמאות מן המחלקות המפותחות של עולם הטבע ומבתי הגידול השונים בעולם. אח"כ נכניס לתמונה את המין האנושי ונבין מה עושה אותו שונה מכל מין אחר שחי אי פעם על כדור הארץ. נצייר את עקומת הגידול של האוכלוסייה העולמית, ונצא למסע חובק עולם כדי להבין את משמעות הנסיקה החדה בגודל האוכלוסייה על המשאבים שמעמיד לרשותנו כוכב הלכת ארץ. נחזור אל הטבע, נפגוש בעלי חיים נדירים העומדים להיעלם מעולמנו, ונבקר גם אנשים החיים באורח חיים שונה מזה המוכר לנו באופן קיצוני, וזאת - במקומות שונים ברחבי העולם. עד מתי? עד מתי תוכל אוכלוסיית הכדור לצמוח עוד ועוד? האם יש גבול ליכולת הנשיאה של כדור הארץ? אלה שאלות שראוי שנעסוק בהן, בעיקר לאחר לידתו של האזרח השבעה מיליארד של כדור הארץ!