טיול לאיסלנד, יולי 2018
יעל אילן
נעם,
אהבנו לחוות את איסלנד המהממת באמצעותך.
במיוחד אני רוצה להודות לך על הידע העמוק והרחב שחלקת עמנו. החכמתי.
מקווה לשוב ולטייל עמך.
יעל