פארק היורה - השבת בעלי חיים לטבע
מי רוצה דובים בגולן או ברדלסים בערבה? על ההתלבטויות והניסיונות לתקן את אשר קלקלנו במו ידינו.
"תן דעתך שלא תחרב עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך", נכתב בקהלת רבא. היום ברור לרבים כי יש צורך לעשות מאמצים גדולים כדי לנסות להשיב לטבע בעלי חיים וצמחים שנעלמו ממנו. אבל, אליה וקוץ בה: אם הם נעלמו, מאין נביא אותם, כדי להשיבם? אם כך - מדובר בפרוייקטים רבים בעולם ובישראל שבמסגרתם נלקחו מינים שונים מן הטבע והושבו למקומות שמהם נעלמו זה מכבר. נשמע פשוט, נכון? מסתבר כי זו משימה מורכבת ביותר, הדורשת שנות מחקר רבות, אקלום של בעלי חיים לסביבה חדשה-ישנה, וכמובן, התמודדות עם שלל בעיות שהביאו להיעלמותם של מינים אלה בעבר מאותו איזור.
בהרצאה יובאו דוגמאות רבות ממיזמים של השבה לטבע במדינות שונות בעולם, ותינתן הרחבה באשר למיזמים הישראלים: נעסוק בסיפור המרתק של השבת היחמור הפרסי מאיראן, בסיפורם השברירי של איילים הכרמל, וכמובן - בנשרים ובדורסים אחרים. נרד גם דרומה, אל הנגב והערבה, כדי לפגוש ראמים ופראים, כולם סיפורי הצלחה, למרות שאל לנו להיות שאננים. הכשלונות הצורבים שנחלו החוקרים בניסיונות ההשבה של היען לטבע יחזירו אותנו אל המציאות: יותר קל לשמור מאשר להחזיר את הגלגל לאחור!