...שניים מכל תביא אל התיבה...
ציוני דרך חשובים בתולדות שמירת הטבע בישראל וביהדות. נתחיל בסיפור נח והמבול, נתבל באמרות חז"ל ונגיע עד ימינו אנו
מסתבר כי שמירת הטבע שזורה בתולדות העם היהודי מראשיתו. כבר בסיפור הבריאה נמצא סימנים ראשונים לזכויות ולחובות שהשית הקב"ה על העם הנבחר. בהרצאה אני פותח במספר מובאות מספר הספרים, ודרך מדרשים מאוחרים יותר עובר לעת המודרנית, תוך הבאת נקודות ציון מרכזיות שעיצבו את נושא שמירת הטבע עד הקמת מדינת ישראל. בהמשך אני סוקר אבני דרך מרכזיות במיסוד הנושא בחקיקה ובתודעה, בין בפעילות ממשלתית ובין בפעילות ציבורית. נעסוק בסמלים כמו אירוס הגלבוע, ייבוש החולה ומשמעותו, חוק אוויר נקי לישראל שנכנס לתוקפו בינואר 2011 ועוד.